• Russian
 • English
 • Ukraine
(044) 238 29 42

ІНСТРУКЦІЯ З БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ КАРАНТИННИХ ТА ПІДКАРАНТИННИХ ОБ’ЄКТІВ

2009-12-29 17:22:00
У цій інструкції розглядаються загальні вимоги і порядок здійснення державного нагляду за карантинними і підкарантинними об’єктами щодо боротьби зі шкідниками і збудниками хвороб. Інструкція розрахована для керівництва в роботі і виконання членами екіпажів вантажних суден, докерами, працівниками елеваторів хлібоприймальних підприємств, комбінатів, хлібобаз, працівниками залізничних доріг, митниць, прикордонних пунктів та інш., а також службами державного контролю, вимог, передбачених законодавчими нормативно-правовими документами та даною інструкцією.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Одним з факторів політичної та економічної стабільності, національної безпеки, а також довірчих торговельних відносин між країнами, є їх санітарно-епідеміологічне, епізоотичне і фітосанітарне благополуччя. Щорічне збільшення обсягів імпорту і транзиту різного виду товарної продукції, особливо із країн, мало вивчених у цих напрямках, створюють постійну загрозу завезення на територію України нових адвентивних видів небезпечних організмів. Реальну небезпеку для здоров'я населення країни становлять такі захворювання, як туберкульоз, малярія, черевний тиф, інфекційний гепатит; ще гостріше стоїть питання в сфері тваринництва - ящур і сибірська язва залишаються сучасною міжнародною проблемою; не кращим чином захищений рослинний світ нашої країни, особливо галузь рослинництва в аграрному секторі економіки - існує загроза завезення із закордонною продукцією рослинного походження таких найнебезпечніших шкідників, як капровий жук, західний кукурудзяний жук, середземноморська плодова муха, а також збудників різних мікологічних, бактеріальних і вірусних рослинних захворювань. У зв'язку з цим, щодня десятки тисяч транспортних засобів, задіяних на внутрішньо державних і міжнародних перевезеннях продукції тваринного і рослинного походження, кормів, зернових вантажів; сотні тисяч квадратних метрів навантажувально-розвантажувальних майданчиків, зерносховищ, також об'єкти житлово-комунального господарства, об'єкти охорони здоров'я потребують регулярної спеціалізованої санітарної обробки. Як показує практичний досвід і літературні матеріали одним з джерел завезення і розповсюдження в Україні шкідливих комах, зокрема карантинних, і гризунів можуть бути вантажі рослинного і тваринного походження, що завозяться, транспортуються і зберігаються на території України. У карантинному знезараженні метод фумігації рослинної продукції є головною ланкою. Він дає можливість запобігати проникненню з імпортованою продукцією карантинних і некарантинних шкідників рослин і продуктів запасу, які надходять із зарубіжних країн і можуть сприяти розповсюдження карантинних шкідників на території України. Проведення фумігаційних робіт фумігаційними компаніями без відповідного обладнання і при відсутності регламентованого режиму і правил роботи, з використанням необґрунтованого об’єму, найменувань фумігантних препаратів і кратності їх застосування, без організації місць знезараження і відсутності засобів індивідуального захисту, сприяє збільшенню випадків гострих групових отруєнь, як серед членів фумігаційних компаній, так і серед членів вантажних суден, докерів, членів контролюючих організацій та інш. Відповідний Статус фітосанітарного стану України може бути досягнутий при наявності законодавчих документів, які будуть регламентувати права і обов’язки як керівників підконтрольних об’єктів, так і контролюючих органів. Нормативно-правові документи, якими в своїй діяльності керується Державна інспекція карантину рослин України, містять комплекс вимог і специфічних заходів, які направлені на попередження і недопущення розповсюдження шкідників і збудників хвороб при транспортуванні, зберіганні і реалізації вантажо матеріалу, який поступає для реалізації на території України різними видами транспорту. Ця інструкція передбачає на основі існуючих законодавчих, нормативно-правових і регламентуючих документів, якими керуються Державні інспекції контролю, створити єдині вимоги і порядок державного контролю з урахуванням вимог внутрішньої і зовнішньої фітосанітарної політики доступний і обов’язкові до виконання органами державної виконавчої влади; органами Державного контролю і керівниками підконтрольних об’єктів, а також фізичними особами. Виробники і керівники підконтрольних об’єктів зобов’язані: - Повідомляти Державні інспекції контролю про виявленні випадки шкідників і збудників хвороб; - Проводити необхідні фітосанітарні заходи згідно відповідних звітних форм ( Концепція «Вільного місця вирощування або місця виробництва і «Вільних матеріалів» МКЗР ФАО ООН м. Рим 1999р. ) в місцях вирощування, виробництва, переробки, зберігання, транспортування, реалізації рослинної продукції, а також в місцях гніздування шкідників, на шляхах їх розселення тощо.

2. ПОРЯДОК ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ НА ЗАРАЖЕНІСТЬ ШКІДНИКАМИ

Метою обстеження об’єктів на зараженість шкідниками є необхідність у виявленні місць заселення і умов гніздування шкідливих організмів, встановлення джерел і шляхів їх розселення для проведення профілактичних та винищувальних заходів. До складу комісії по обстеженню об’єктів обов’язково повинні входити фахівці інспекції карантину рослин, фумігаційної інспекції, територіальної держсанепідслужби. 2.1.Об'єктами обстеження є: продукти рослинного походження і їх переробки; приміщення сховищ, підприємств, лабораторій; технологічне, транспортне та інше обладнання і прилади, що знаходяться в них; приміщення і устаткування потокових ліній для приймання, обробки і відвантаження; території підприємств; транспортні засоби; інвентар; мішки і брезенти та інше. 2.2.Зараженність об'єктів шкідниками і збудниками хворих визначають оглядом їх і аналізом зразків, що відбираються з продукції, а також просипів, сміток, органічних залишків і інших зібраних в ході обстеження з різних місць приміщень, з устаткуванні, з транспортних засобів і на території об’єкту. 2.3.Аналіз зразків продукції, а також просипів, сміток, органічних залишків проводять візуально, а також просіюванням на ситах і розміщенням феромонних пасток. При необхідності визначають приховану форму зараження комахами продукції згідно діючих стандартів. 2.4.Для експертної оцінки зразків на зараженність шкідниками використовують акустичний метод. Зразки, в яких виявляють шуми, що створюються в процесі життєдіяльності шкідників, додатково аналізують методом просіювання, а при необхідності визначають також приховану зараженість. 2.5.Зараженність незавантажених складів і навісів визначають шляхом огляду стін, підлоги, каркасів, дверей, плінтусів, стропіл, приймальних пристроїв, нижніх і верхніх галерей, транспортерів, каналів і решіток активного вентилювання, аерожолобів, устаткування, а також аналізом просипів і сміток зерна і продукції, зібраних з різних місць приміщень і витягнутих з щілин в стінах, підлог, каркасів, плінтусів, обладнання, тощо. 2.6.У завантажених складах одночасно з перевіркою зерна і продукції обстежують всі доступні для огляду елементи конструкцій і устаткування відповідно з даної інструкцією. 2.7. В елеваторах, на млинах, круп'яних, комбікормових заводах, заводах з обробки сортового і гібридного насіння кукурудзи обстежують всі приміщення, силоси, надсилосні і підсилосні галереї, зерносушарки, транспортуюче, зерноочисне, технологічне, вагове і аспіраційне устаткування, пилові камери, циклони, цехи і бункери для відходів, оглядаючи їх і аналізуючи зібрані в процесі обстеження просипи зерна, продукції і смітки. Результати обстеження і аналізи проб, зібраних в процесі перевірки, враховують окремо по кожному об'єкту і по кожному поверху даних об’єктів. 2.8. Зараженість зерносушарок, потокових ліній, рухливих зерноочисних машин, транспортерів, вантажних і розвантажувальних механізмів, а також інших пересувних машин і інвентарю визначають, оглядаючи зовнішні, внутрішні поверхні машин і механізмів і аналізуючи зібрані просипи, смітки, пил. У зерносушарках і потокових лініях обстежують також приміщення і всі допоміжні споруди. 2.9. Транспортні засоби (контейнера, вагони, автотранспорт) перевіряють на зараженість шкідниками, оглядаючи внутрішні і зовнішні поверхні, в судах — стінки трюмів, палубу і зовнішні стіни надпалубних споруд, аналізуючи зібрані в процесі обстеження просипи і смітки. У судах встановлюють видовий склад шкідників в кожному трюмі окремо. 2.10. Мішки, що використовують для затарювання зерна і зернопродуктів, перевіряють вибірково: від кожної партії до 500 шт., відбирають для перевірки 6%ї їх кількості, від партії більше 500 шт.— 5%, більше 1000 шт.— 3%. Відібрані мішки ретельно оглядають з обох сторін з лицьової та внутрішньої, звертаючи особливу увагу на шви, потім витрушують над розстеленим чистим брезентом або фанерою. Зібраний пил і залишки продукції аналізують. Брезенти уважно оглядають з обох сторін. 2.11. Зараженність території визначають шляхом огляду і аналізом просипу зерна, сміток, ґрунту , органічного пилу, зібраних на ділянках, що прилягають до зерносховищ і виробничих приміщень (на відстані не менше 5 м), а також на майданчиках в місцях переробки зернопродуктів. 2.12. Відповідальними особами за проведення обстеження об’єктів на зараженість шкідниками хлібних запасів, є заступники директорів, начальники виробничих (технологічних) лабораторій підприємств. Обстеження об'єктів в порядку контролю проводиться також фахівцями Держінспекції з карантину рослин і територіальної санепідслужби. При необхідності проведення знезараження об'єктів або транспортних засобів особливу увагу при обстеженні приділяють наявності умов проведення фумігаціїйних робіт (герметичність, санітарно-технічний стан, транспортних засобів тощо). Обстеження морських і річкових суден перед знезараженням проводиться спільно фахівцями Держінспекції з карантину рослин, територіальної санепідслужби і представниками порту з охорони праці. Результати обстеження є підставою на виконання керівниками об’єктів необхідних фітосанітарних заходів.

3. ОБЛАДНАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ФУМІГАЦІЙНИХ, ДЕЗІНСЕКЦІЙНИХ, ДЕГАЗАЦІЙНИХ РОБІТ

3.1. Для проведення об’єктів обстеження необхідно мати відповідний інвентар, що полегшує виконання поставленого завдання: 3.1.1. Лупу, із збільшенням в 5—10 разів, або бінокуляр із збільшенням в 20—40 разів для виявлення дрібних форм кліщів і комах. 3.1.2. Лабораторні сита з отворами діаметром: верхнє 2—2,5 міліметра і нижнє 1,5 міліметра для виділення шкідників з сировини і комбікормів. 3.1.3. Скляні або металеві ємкості з кришками і пробірками для шкідників. 3.1.4. Волосяні щітки з ручкою і плоскодонний совочок для збору сміток і шкідників. 3.1.5. Гачок з пружного дроту завдовжки 30—40 сантиметрів і діаметром 4—5 міліметрів, один кінець якого розплющений і заломлений під прямим кутом. 3.1.6. 2—3 термометри і психрометри для визначення температури і відносної вологості повітря. 3.1.7. Феромонні пастки. 3.1.8. Зошит або журнал для запису матеріалів обстеження по формі.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ФУМІГАЦІЙНИХ РОБІТ

4.1. Для роботи по знезараженню із застосуванням хімічних засобів на сьогоднішній день використовують дві найбільш прогресивні технології – дезінсекція аерозольним методом і фумігація препаратами на основі фосфіну. Роботи по знезараженню виконують фумігаційні компанії, що мають дозвільні документи під керівництвом інспектора держкарантину. 4.2. Метод хімічної обробки об'єктів визначається фахівцями із знезараження карантину рослин і фахівцями фумігаційних компаній з урахуванням виду і призначення об'єкту, степені зараженності, виду комах, технічного стану об’єкту, вимог техніки безпеки. 4.3.Питання про необхідність проведення знезараження методом фумігації продукції вирішується по кожній партії окремо залежно від конкретних умов і призначення товару. 4.4. Незавантажені елеватори, склади, транспорт, відкриті території і ін. об'єкти, заражені шкідниками, знезаражують аерозольним методом. У населених пунктах проведення аерозольної дезінсекції проти шкідників узгоджується з територіальними закладами держсанепідслужби.. 4.5. Елеватори, ХПП, млини, круп'яні, комбікормові, кукурудзообробні заводи і інші підприємства, що переробляють або використовують повністю або частково рослинну продукцію, піддають фумігації або аерозольній дезінсекції в залежності виявлення шкідників, чисельність яких сприяє токсичності і псуванню продукції. 4.6. Знезараження заражених шкідниками пересувних зерноочисних машин, транспортерів, навантажувально-розвантажувальних механізмів та ін. машин проводять безпосередньо в складських приміщеннях. 4.7. Знезараження територій підприємств на яких зберігають, переробляють, транспортують вантажі рослинного і тваринного походження проводять один раз на рік. В подальшому при виявленні зараженості окремих ділянок території проводять їх повторне знезараження. 4.8. При проведенні знезараження елеваторів, ХПП, переробних підприємств, зерносушарок, сушильноочисних і молотильноочисних башт піддають знезараженню зовнішні стіни цих споруд на доступну висоту і прилеглу до вказаних об'єктів територію на відстані 5 м. Обробку аерозольним методом зовнішніх стін і територій проводять одночасно із знезараженням об'єктів, також при проведенні фумігаційних робіт. 4.9. Вільні трюми пароплавів і барж, заражені шкідниками, знезаражують аерозольним методом. Необхідність знезараження судів, заражених шкідниками, визначають залежно від виду і призначення занурюваних хлібних або інших вантажів рослинного походження, видів комах або міжнародних вимог. Залізничні вагони, автомобілі і т.п. транспортні засоби знезаражують аерозольним методом. Всі транспортні засоби і вантажі рослинного і тваринного походження, що перевозяться ними, піддають знезараженню на фумігаційних майданчиках або у фумігаційних ємкостях. У зимовий період року за відсутності умов для проведення хімічного знезараження всі транспортні засоби підлягають тільки ретельному механічному очищенню. 4.10. Керівник робіт спільно з представниками підприємств, де намічається проведення знезараження, а на елеваторах, млинах, круп'яних і комбікормових заводах — комісія, до складу якої, крім керівників робіт, входять: головний інженер, начальник цеху, представник санітарно-епідеміологічної служби, начальник виробничої (технологічної) лабораторії і начальник охорони підприємства), проводять попередні обстеження, визначають вид і об'єм потрібного знезараження, порядок і методи механічного очищення і герметизації приміщень, характер і об'єм заходів, що сприяють безпечним умовам їх проведення, а також способи і терміни дегазації.

5.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ФУМІГАЦІЙНИХ РОБІТ НА ОСНОВІ ФОСФОРНОГО ВОДНЮ (ФОСФІНУ)

Для знезараження карантинних і підкарантинних матеріалів використовуються препарати на основі фосфіну "Фостоксин", "Фостек", "Магтоксин" виробництва фірми «Detia Deqesch GtвН» (Німечина). Основою цих препаратів є фосфід алюмінію або магнію, які, вступаючи в хімічну реакцію з вологою повітря і продукції, виділяють газ фосфін (фосфорний водень), що сприяє росту летальності шкідників (зернові довгоносики, зерновий точильник, борошняні хрущаки, борошноїди тощо). Вміст активного інгредієнту фосфіду алюмінію або магнію для різних найменувань препарату складає від 55 до 57%. Решту відсотків складають наповнювачі: карбамат амонію, каолін або харчовий парафін, інертні інгредієнти, тощо. Призначення наповнювачів - зменшення швидкості виділення фосфіну з препаратів в перші години після їх застосуванням з виділенням вуглекислого газу, який підвищує пожежну небезпеку. Виділення аміаку, з запахом часнику є попередженням, про утворення фосфіну. Після завершення хімічної реакції протягом 3-6 діб усередині оболонок препаратів залишається нетоксичний порошок гідроокису алюмінію або магнію. Препарат "Фостоксин" випускають у вигляді пігулок або палет на основі фосфіду алюмінію. Препарат "Фостек" - пігулки на основі фосфіду алюмінію. Препарат "Магтоксин" - пігулки на основі фосфіду магнію. Використані фумігацій ними фірмами в попереджувальних написах і фумігаційних сертифікатах термінів "фумісліви", "газові пояси", "газові ковдри з мішками" відрізняючимися найменуванням компонентів, які входять до складу фосфідних препаратів при їх закладці.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОСФІНУ.

ФОСФІН (фосфорний водень) є безбарвний газ, в який вводиться газ-сигналізатор, що нагадує запах гниючої риби, часнику або промислового карбіду. Хімічна формула РН3 – фосфінволодіє високою розсіюваністю, не утримується на відкритих просторах – летучий. Фосфін викликає корозію мідних виробів. Слід уникати дії фосфіну на прилади, що мають мідні частини. При високих концентраціях фосфін вибухонебезпечний. Нижня концентраційна межа займистості (НКПВ) - 1.79-1.89% за об'ємом або 23.8 - 26.4 г/м3( 17 000 - 18 900 мл/м3 ). Проте рекомендована інструкціями по застосуванню норма витрати виключає утворення концентрацій фосфіну, що наближаються до НКПВ. Фосфін володіє високою токсичністю. Він відноситься до речовин 1-го класу небезпеки. Не вражає шкірні покриви. Гранично допустима концентрація (ГДК) його в повітрі робочої зони складає 0.1 мг/м3, в житлових приміщеннях - 0.01 мг/м3 . Проте запах фосфіну починає відчуватися при менших концентраціях (близько 0.03 мг/м3). Фосфін слабо сорбується промисловою і сільськогосподарською продукцією, тому легко дегазується. Не акумулюється в організмі людини. Препарати на основі фосфіну у рекомендованих дозах не впливають на якість продуктів.

7. ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ РОЗКЛАДАННЯ ФОСФІННИХ ПРЕПАРАТІВ І ВИДІЛЕННЯ ФОСФОРНОГО ВОДНЮ

Перед використанням фосфідні препарати зберігаються в герметично запаяних ємкостях. При взаємодії з вологим повітрям при температурі вище +50C, відбувається реакція розкладання фосфіду алюмінію (або магнію) на газоподібний фосфорний водень (фосфін) і порошкоподібний гідроокис алюмінію (або магнію). При цьому з кожних 3 г препарату виділяється 1г газоподібного фосфіну, який, володіючи високою пружністю, проникає всередину знезаражуваної продукції і заповнює незавантажений простір об'єкту. До складу препаратів входить також карбамат амонія, який виділяє аміак і вуглекислий газ. Різкий запах аміаку з'являється до виділення фосфорного водню, що служить застережливим сигналом про необхідність вживання заходів захисту. Вуглекислий газ, що виділяється, збільшує пожежну безпеку перевезення продукції. До складупрепаратів входить також фармацевтично чистий парафін та інші інертні інгредієнти, призначення яких – уповільненняінтенсивності виділення фосфорного водню на початковому етапі реакції. Інтенсивність реакції розкладання фосфідних препаратів і виділення фосфорного водню визначається в основному двома факторами: температурою навколишнього середовища і відносною вологістю, при підвищенні яких вона прискорюється, при пониженні – сповільнюється.Інтенсивність розкладання препаратів на основі фосфіду магнію вища, ніж на основі фосфіду алюмінію. Аналіз показує, що на початковому етапі реакції (1-2 г), не дивлячись на безпосередню взаємодію препаратів з вологою, кількість фосфорного водню, що виділився, незначна (не більше 2% від кількості закладених препаратів) і не може створити небезпечних концентрацій. 8. АНОТАЦІЯ ЩОДО ПРЕПАРАТІВ ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕЗІНСЕКЦІЙНИХ РОБІТ 8.1. Знезараження продукції, об'єктів, транспортних засобів,лісопаркових зон,фруктових садів і овочевих культур, в закритому і відкритому ґрунтах,посадочного матеріалу плодових, субтропічних культур, декоративних іквіткових культур, населених пунктів аерозольним способом проводять контактними препаратами, дозволеними для застосування в Україні, а саме:

 • «Децис», «Децис Форте», «Золон», «Штефесин», «Волатон 500», «Кондіфор», «Кондіфор Максі», «Лебайцид» - фірма «Байер Кроп Саєнс» Німеччина;
 • «Фостак», «Номолт» -фірма «БАСФ Агро БВ» Швейцарія;
 • «Альфагард 100», «Пілот 480» - фірма «Гарда Кеміклз Лімітед» Англія;
 • «Сонет» - фірма «Дау Агро Сайенсис» Австрія;
 • «Матч 050 ЄС», «Базудін 600ЕW», «Актелік 500ЕС», «Актара 25 WG» - фірма «Сингета» Швейцарія;
 • «Банкол», «Дантоп» - фірма «Сумітомо Кемікал Токеда Агро Компані ЛТД» Японія;
 • «Данітол», «Суми-альфа», «Сумітіон» -фірма «Сумітомо Кемікал» Японія;
 • «Арріво», «Маршал 25», «Фьюрі» - фірма «Фмси» США;
 • «Циракс» - фірма «Юнайтед фосфорус ЛТД» Індія.

8.2. При підборі препаратів для аерозольної обробки вантажів, об'єктів, транспортних засобів, відкритих територій слід віддавати перевагу інсектицидам, менш токсичну для теплокровних, високотоксичних для комах у всіх фазах їх розвитку і які мають найкоротший період напіврозпаду (доб очікування: 1-4). 8.3. Однією з найбільш важливих умов застосування того або іншого препарату є швидка десорбція з продукції речовини, що діє, що знаходиться в межах 1-4-х доби очікування. 8.4. Препарати по своїй структурі повинні бути придатними для використання аерозольною апаратурою. 8.5. Обробці піддають продукцію, яка, із-за високого вмісту вологи до 70% і більше, не може бути оброблена фосфінмісткими препаратами. 8.6. Ефективною нормою витрати препарату вважають ту, яка забезпечує по закінченню 10-денних спостережень 100%- загибель шкідників. Найбільша ефективність при проведенні знезараження шляхом фумігації або аерозольної дезінсекції досягається шляхом проведення на об’єкті комплексу необхідних санітарно – технічних заходів. Роботи, виконані з підготовки об'єкту до знезараження, контролюються фахівцями карантину рослин та територіальної санепідслужби.

9. ПІДГОТОВКА ЕЛЕВАТОРІВ, ХПП, СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ, ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ТОЩО ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ

9.1. Перед проведенням всіх видів знезараження (фумігація, аерозольна дезінсекція) в обов'язковому порядку проводиться механічне очищення об'єктів, що підлягають знезараженню. Щоб уникнути розповсюдження шкідників і пилу механічне очищення проводиться, як правило, з використанням промислових пилососів. 9.2.У складських приміщеннях механічному очищенню піддають: стіни, перегородки, балки, стовпи, стропила, карнизи, стелі, підлоги, вікна, двері, щити, трапи, станина верхнього транспортера, нижня галерея, верхній і нижній транспортери, що скидають візки і інше устаткування. У складах, обладнаних стаціонарними установками для активного вентилювання зерна і аерожолобами, піддають очищенню канали і грати цих установок. 9.3. Дерев'яні настили біля дверей і плінтуси знімають, простори під ними очищають і їх укладають на місце тільки після знезараження складу. Наявні в цементних і асфальтованих підлогах тріщини і вибоїни вичищають, тріщини заздалегідь розшивають. Після закінчення знезараження ці місця закладають цементом або асфальтом. 9.4. Вільні від зерна склади, що підлягають аерозольній дезінсекції, після механічного очищення промивають струменем води під тиском. Склади, що підлягають фумігації і аерозольній дезінсекції, промивають після експозиції і повної їх дегазації. 9.5 Перед проведенням фумігації зерна або продукції, механічному очищенню піддають вільну частину приміщення, балки, карнизи, стовпи, вікна, двері тощо, вкриваючи зерно і штабелі з продукцією брезентами, застосовують інші заходи безпеки, що запобігають попаданню сміття і пилу на зерно і продукцію. 9.6.Одночасно з складами очищенню піддають всі пов'язані з ними приміщення і лінії для потокової обробки зерна. 9.7. У елеваторах, після звільнення силосів від залишків зерна пускають устаткування на холостий хід на 10—15 хв. при включеній аспірації, при цьому верхні люки силосів і нижні засувки повинні бути відкриті. 9.8. Очищення елеваторів, а також сушильно-очисних, молотильно-очисних башт і зерносушарок починають з верхніх поверхів. Очищенню піддають стіни, підлоги, стелі всіх приміщень, силоси, приймальні і відпускні засіки, вагові пристрої, зерноочисне устаткування, сушильні шахти, дифузори, трубопроводи, головки і черевики норій, норійні труби і стрічки в них, транспортери, самотьоки, вентилятори, пилові камери, фільтри, циклони та інше устаткування. У силосах елеваторів особливу увагу приділяють очищенню конусів і випускних отворів, а також верхній частині стінок і верхніх перекриттів силосів, де в результаті конденсації вологи і скупчення органічного пилу утворюється щільна, кірка, що важко видаляється. 9.9.Очищення приміщень підприємств починають з обмітання стелі, балок і верхньої частини стін. Потім очищають все устаткування, зокрема що не працювало, обмітають нижню частину стін, очищають підлоги, витягуючи просипі з-під устаткування, з щілин, вибоїн, з-під плінтусів. 9.10. При проведенні механічного очищення устаткування його частково розбирають. Розбирання устаткування проводиться в можливо меншому об'ємі, що визначила комісія, яка проводила попереднє обстеження, але достатньому для повного очищення його і створення умов для вільного доступу препарату. 9.11 Очищення устаткування проводять таким чином: очищають йоржами норійні труби і самотьоки, матеріалопроводи, приймачі і розгрузчики; у норіях особливо ретельно очищають головки, черевики, ковші і стрічки; всі шнеки, редлери та інше транспортуюче устаткування очищають всередині і зовні; відкривають очисні лючки і очищають всю аспіраційну мережу; очищають конуси вальцових, вальцедекових верстатів, ситовійок, молоткастих дробарок, обоєчних і інших машин від продукту, що накопичився в них, і пилу; 9.12. Розбирають розсівання і очищають всі рами з ситами, роз'єднують і очищають дерев'яні підроссівні патрубки; ситові рами складають штабелями з прокладкою між ними дерев'яних брусів; 9.13. очищають магнітні апарати і електромагнітні сепаратори; відкривають коробки фільтрів, і після струшування рукавів очищають їх; 9.14. У сепараторах і інших зерноочисних машинах очищають сита, ситові рами, станини, патрубки аспіраційних каналів; очищають всі засіки; у разі пошкодження металевої обшивки засіків, її знімають для видалення засіку, що накопичився між стінками, і обшивкою продукту, і відновлюють після фумігації; проводять очищення просторів між засіками і стінами приміщення; плінтуси полови і норій в місцях, де можлива просип зерна або продукції, розкривають, простір під ними очищають і після знезараження відновлюють. 9.15. Для запобігання витоку газу або аерозолю при проведенні фумігації або аерозольній дезінсекції після механічного очищення проводять герметизацію знезаражуваних об'єктів. 9.16. При підготовці об'єкту до фумігації герметизацію проводять особливо ретельно, причому закладають всі, навіть дрібні щілини в стінах, даху, вікнах, дверях і т. п., через які можливийвитік газу. 9.17. У складах особливу увагу звертають на герметизацію дахів, місць з'єднання крівлі із стінами, фронтонів, віконних і дверних отворів, зовнішніх отворів каналів активної вентиляції плі аерожолобів. 9.18. При фумігації дерев'яних складів роблять суцільну промазку лазів і щілин. 9.19. На підприємствах, в елеваторах, сушильно-очисних і молотильно-очисних баштах, зерносушарках закритого типу перекривають заслінкамиі закладають герметизуючим складом або плівкою ті, що виходять назовні вентиляційні та інші отвори, перекривають і герметизують галереї, що сполучаються з іншими приміщеннями, аспіраційні трубопроводи і матеріалопроводи, на підприємствах герметизують всі каналізаційні пуски. 9.20. Перед знезараженням елеваторів із збірного залізобетонупериметру силосних корпусів закладають монтажні щілини між верхніми краями стінок силосів і надсилосних плит, а також сполучні шви днищ силосів. У всіх випадках при підготовці до знезараження в елеваторах герметизують щілини в засувці випускного люка, а також місця з'єднання металевої частини конуса з бетонною. 9.21. При проведенні герметизації отвору і щілин заробляють із зовнішнього боку. У багатоповерхових будівлях, де неможливе проведення герметизації із зовнішнього боку, допускається герметизація у верхніх поверхах з внутрішньої сторони, з обов'язковим попереднім очищенням місць, що закладаються. З внутрішньої сторони герметизують також отвори і проміжності між верхніми краями силосів і надсилосною плитою в силосних корпусах елеваторів. 9.22.Отвори і щілини заклеюють щільним папером, липкою поліетиленовою стрічкою, або закладають складом, що виготовляється по наступній рецептурі: два відра піску і одне відро глини розводять водою і ретельно перемішують до отримання однорідної маси. 9.23. Для герметизації вікон і дверей, а також крупних отворів, що виходять назовні, патрубків каналів стаціонарних установок для активного вентилювання і аерожолобів, місць виходу вентиляційних і аспіраційних труб, отворів відпускних труб силосів, місць виходу назовні транспортерів в складах і інш., розвантажувальних, завантажувальних, лазових і інших люків силосів, в яких проводиться фумігація зерна, трюмних люків, вікон і дверей складів доцільно використовувати синтетичні плівки: поліамідну (ПК-4, Перфоль), поліхлорвінілову (В-118), поліетиленову (завтовшки не менше 100 мк). У тих випадках, коли потрібний невеликий об'єм герметизації а саме, закладення в місця введення в газуємий об'єкт газопроводів або шлангів, що подають фумігант, для герметизації місць витоку фуміганту та інш., зручно використовувати пластилін. 9.24.Стан герметизації обов'язково перевіряють незадовго до проведення робіт по знезараженню, а також стежать за ним під час експозиції, виявлені місця витоку газу додатково герметизують. 9.25.За своєчасне і правильне проведення герметизації несе відповідальність керівник підприємства. Керівник робіт по знезараженню інструктує виділених об'єктом працівників про те, які роботи по герметизації повинні бути виконані, а також приймає закінчені роботи.

10. ПІДГОТОВКА МОРСЬКИХ ТА РІЧКОВИХ СУДЕН ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗНЕЗАРАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

10.1. Адміністрація судна зобов'язана: 10.1.1. Ознайомити керівника робіт по знезараженню з мірильним свідоцтвом судна і вантажним планом, повідомити дані про конструктивні особливості трюмів, розташування вентиляційних каналів, надати можливість з представником команди судна провести обстеження трюмів і огляд службових, житлових приміщень і машинного відділення судна. 10.1.2. Забезпечити виконання силами команди судна наступних підготовчихробіт: 10.1.3. При аерозольній дезінсекції незавантажених трюмів звільнити трюми від сторонніх предметів, очистити їх від просипів, сміття і пилу. Розкрити люки і очистити їх від просипів зерна; 10.1.4.Перед знезараженням керівник робіт знайомиться з технічним станом судна, і особливо герметичністю трюмів, лазових люків, вентиляційних каналів, житлових і службових приміщень, з видовим складом шкідників, характером завантаження трюмів і видами вантажу; 10.1.5.На підставі отриманих даних складається докладна карта-план фумігації, де указуються: виявлені види шкідників, кубатура трюмів, вид вантажу і характер його укладання (насипом, в тарі, в кіпах), система вентиляції трюмів, її герметичність, порядок розстановкибіопроб, температура середовища вантажу, норма витрати фуміганту і потрібну кількість препарату по трюмах, орієнтовний термін знезараження судна в годинах і ін. питання; 10.1.6.Важливе значення надається конструктивним особливостям і розташуванню житлових і службових приміщень, машинно-котельного відділення по відношенню до трюмів, їх герметичності, виявляються і приймаються заходи по герметизації місць можливого проникнення парів фуміганту з трюмів в ці приміщення. Одночасно вимірюється температура і відносна вологість повітря (зовнішнього і в трюмах); 10.1.7. Ретельно очищають від пилу, і просипів канавки під металевими кришками і всі інші приховані ділянки із зовнішнього боку спардека, куди можуть проникати шкідники і звідки вони можуть потрапляти у фуміговану продукцію (просип поміщають в трюм); 10.1.8. Всі вентиляційні труби, лазові люки (у тамбучинах) та інші, канали, що сполучаються з трюмами, ретельно герметизуються покриттями з поліамідної або поліетиленової плівки ; 10.1.9.Продукти, що підлягають по висновку карантинної інспекції знезараженню (мука, крупа, макарони, свіжі і сушені фрукти і овочі і т. п.), переміщують за узгодженням з керівником загону в ізольовані приміщення для знезараження. Тютюн, тютюнові вироби, медикаменти, що знаходяться в негерметичній упаковці, за узгодженням з карантинним інспектором переміщують з комор на верхню палубу або в одне з надпалубних приміщень; 10.1.10. Продукти і напої в герметичній упаковці можуть зберігатись в місцях їх постійного зберігання Примітка. У разі газації тільки трюмів судна і можливості створення надійної герметизації продовольчих комор, по дозволу керівника бригади, харчові продукти і напої можуть бути залишені в продовольчих складах. 10.1.11. Воду в цистернах, на камбузі і душових перекрити наглухо, а з графінів, бачків та інших ємкостей, що не закриваються герметично, вилити; и)в допомогу загону фумігації адміністрація судна виділяє частину команди для підйому на борт і розподілу по судну фумігаційнихзасобів і для закриття і відкриття трюмів, якщо просвіти їх закриваються кришками-щитами за допомогою спеціальних пристроїв. 10.1.12. Виділяти членів команди для приведення в дію лебідок або інших підйомних механізмів при необхідності переміщення частини вантажу з трюмів або подачі на борт і установки в трюми. 10.1.13.ПіднятисигнальніпрапориГ.Ш.И.абоГ.О.С. 10.1.14. Виділяти членів команди для відкриття і закривання трюмів, що мають металеві кришки-щити. 10.1.15.На час знезараження, експозиції і дегазації встановити в 30 м від судна цілодобову вахту. Вахтовий разом з черговим з числа фумігаційної компанії повинні стежити за ти